gida2023

ONUR KURULU

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Başkan
Dr. Mustafa YILDIZ – BTSO Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı

Üyeler

 

KONGRE BİLİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR - U.Ü Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

Üyeler

tarım ve köy işleri Bursa Valiliği Bursa Belediyesi Uludağ Üniversitesi GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Bursa Teknik Üniversite
www.istanbulguzellikmerkezi.space
Lütfen Tıklayınız!